Seminarium: Mediacja w sprawach gospodarczych. Prostsze i tańsze prowadzenie biznesu - wyrok ostatecznością.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnienie) na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego* do udziału w bezpłatnym seminarium pt. „Mediacja w sprawach gospodarczych. Prostsze i tańsze prowadzenie biznesu, gdzie wyrok sądowy stanowi ostateczność.”


  • Podczas seminarium poznasz korzyści płynące z mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych
  • Przekonasz się, iż sprawa w sądzie gospodarczym nie musi kończyć się przegraną którejkolwiek ze stron (jednej ze stron stosunku gospodarczego);
  • Poznasz przykłady konkretnych spraw, gdy pokój mediatora okazał się szybszym i skuteczniejszym miejscem rozwiązania konfliktu, niż sala sądowa, a spotkanie z mediatorem - realnym sposobem na zakończenie sporu i uniknięcie stresu spotkania w sądzie;
  • Uzyskasz wiedzę nt. wymiernych (realnych) korzyści majątkowych wynikających z zakończenia sprawy w mediacji;


Seminarium odbędzie się 19 października o 12:00.


Warunek uczestnictwa stanowi wyłącznie miejsce zamieszkania/praktyki/prowadzenia działalności/zatrudnienie na terenie jednego z województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego lub wykonywanie praktyki zawodowej czy też prowadzenie działalności na terenie powyższych województw.


Seminarium poprowadzą eksperci z dziedziny prawa gospodarczego.


Wystarczy wypełnić Formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem Platformy ClickMeeting, otwierając udostępniony niżej link 
https://rigp.clickmeeting.com/seminarium-02-2021.../register 


Seminaria są bezpłatne, a liczba uczestników limitowana. Każdy Uczestnik, który weźmie udział w Seminarium otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo.


*Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederację Lewiatan, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno - Prawnych.