Seminarium: Szanse i perspektywy mediacji w sprawach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych.

Zapraszamy na seminarium pt. "Szanse i perspektywy mediacji w sprawach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych".


Wydarzenie odbędzie się 7 grudnia 2021 r. w godzinach 12:00 - 14:00 w formie zdalnej (online). Udział bezpłatny.


Uczestnik seminarium:

  •  przekona się, że sprawa gospodarcza w sporze jednostki sektora finansów publicznych i przedsiębiorcy może zakończyć się zawarciem ugody korzystnej dla obu stron;
  • otrzyma informacje nt. przepisów prawa mających zastosowanie w mediacjach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych oraz dowie się, że udział jednostki sektora finansów publicznych we wskazanym postępowaniu jest zgodny z przepisami prawa i pożądany; 
  • uzyska wiedzę nt. korzyści wynikających z mediacji, płynących zarówno dla przedsiębiorcy, jak i jednostki sektora finansów publicznych;
  • zostanie zapoznany z konkretnymi przykładami mediacji w sporach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych.Seminarium poprowadzą osoby z bardzo dużym doświadczeniem i dysponujące wiedzą ekspercką w dziedzinie prawa gospodarczego. Program wydarzenia i rejestracja - KLIKNIJ.