Czym jest mediacja

Mediacja to pozasądowy sposób zakończenia zaistniałego między stronami sporu, w którym niezależna od stron osoba - mediator, pomaga stronom w dojściu pomiędzy nimi do porozumienia.

 

Mediator nie rozstrzyga sporu między stronami. Jego zadaniem jest pomoc stronom we wzajemnej komunikacji, w wyszukiwaniu rozwiązań i w dojściu do porozumienia. Strony same wypracowują porozumienie z pomocą mediatora.

Cele mediacji