Dlaczego warto skorzystać z mediacji

W przypadkach i na zasadach wskazanych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego wszczęcie mediacji powoduje przerwanie biegu przedawnienia.