Rada Centrum

W skład Rady Centrum wchodzą:


 

 • Sławomir Halbryt, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza - Wiceprzewodniczący Rady,
 • Zbigniew Canowiecki, Prezes Pracodawców Pomorza - Wiceprzewodniczący Rady,
 • Grzegorz Piotrowski, Członek Zarządu Pomorskiej  Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Członek Rady,
 • Rafał Machowiak, Dyrektor Biura Krajowej  Izby Gospodarki Morskiej  - Członek Rady,
 • Jarosław Jelinek, Dyrektor Biura Pomorskiej Izby Rolniczej  - Członek Rady,
 • Józef Dębiński, Starogardzki Klub Biznesu - Związek Pracodawców - Członek Rady,
 • Mariusz Rubaszewski, Członek Zarządu Kaszubskiego Związku Pracodawców - Członek Rady,
 • Joanna Naczk, Norda Regionalna Izba Przedsiebiorców - Członek Rady.

 

Do kompetencji Rady Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji należą m.in.


 

 1. opiniowanie kandydatów na mediatorów i arbitrów w Centrum

 2. opiniowanie regulaminów działalności Centrum,

 3. uzgodnienie wspólnych klauzul mediacyjnych i arbitrażowych i promowanie ich stosowania przez zrzeszonych przedsiębiorców,

 4. opiniowanie propozycji działań i rozwoju Centrum oraz proponowanie aktualizacji polityki rozwojowej Centrum,

 5. tworzenie wspólnych inicjatyw przez Strony na rzecz realizowania zadań z zakresu mediacji i arbitrażu.